Winkelwagentje winkelwagentje
Geen artikelen - € 0,00

Leveringsvoorwaarden

De algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de transacties op deze website gospelexpert.nl. Aankopen kunnen uitsluitend plaatsvinden door betaling vooraf via op de site aangegeven mogelijkheden. Uitzonderingen worden alleen gehonoreerd indien deze schriftelijk zijn aangevraagd.Volgens de wet geldende regels inzake herroepingsrecht zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze website. De klant heeft het recht binnen 2 weken na aangaan van de overeenkomst, het gekochte artikel te retourneren. Dit, na overleg met gospelexpert.nl. et artikel moet in originele staat geretourneerd worden. Alleen dan zal over gegaan worden tot creditering.
Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
In alle redelijkheid zal gospelexpert geschillen volgens wettelijke normen en eisen oplossen. Elke klant zullen we persoonlijk benaderen en zorgvuldig en eerlijk oplossingen aanbieden. Wij verwachten eenzelfde houding van onze klanten. Daar waar ons regels volgens privay statment, disclaimer en leveringsvoorwaarden, geen uitsluitsel geven zal de wet op de thuiswinkels en het wetboek van strafrecht uitkomst bieden.